Office 365

מועצת שוהם מעניקה לכלל התלמידים והמורים ערכת Office 365 –...

קבוצת Facebook

פתחנו קבוצת פייסבוק בשם: חטיבת הביניים יהלום, שהם – מצוינות...

הגדרות כלליות כניסה למערכת