מטרות התכניות: מתן בחירה לכל תלמיד, יצירת קבוצת שייכות נוספת סביב תחום דעת, העמקה, חיזוק והעשרה בעולמות תוכן נוספים, בניית מרחבי למידה מגוונים ומתודות הוראה חדשניות מותאמות למאה ה-21, שיפור אקלים בקרב תלמידי בית הספר.

כל תלמיד בוחר באשכול אחד: מדעים וטכנולוגיה, אומניות וספורט או הומינסטיקה. בתוך האשכול מוצעים מספר קמפוסים בתחום האשכול. התלמיד בוחר שלושה קמפוסים, מתוכם מקבל קמפוס אחד. 

הפעילות מתקיימת יום אחד בשבוע במשך שעתיים בהם הילדים לומדים בקמפוס שבחרו. 

 

* רשימת הפעילויות מתעדכנת משנה לשנה

הגדרות כלליות כניסה למערכת