פרס קליטה מיטבית

חטיבת הביניים יהלום זכתה בפרס קליטה מיטבית של מורים חדשים בשנת הלימודים תשפ"א

הגדרות כלליות כניסה למערכת