נוהל מועדי ב' ומועדי השלמה

שכבה ט'

תלמידי שכבת ט' זכאים בכל מחצית לגשת לשתי בחינות סה"כ – תיקון ציון (מועד ב') ו/או מועד השלמה.

ניתן לגשת למבחן תיקון ציון בכפוף לאישור המורה המקצועי.

ניתן לגשת למבחן השלמה לאחר הצגת אישור על ההיעדרות (שימו לב אישור היעדרות יש להעביר למחנך כשבוע מיום ההיעדרות ולא בסוף מחצית).

סה"כ רשאי תלמיד לגשת בשבוע מועדי ב' לשתי בחינות בלבד. 

הציון הסופי של המבחן יהיה משוקלל כך : % 15 מבחן מועד שבו קיבל ציון נמוך, % 85 מבחן שבו קיבל ציון גבוה.

נא לשים לב –בכל מקצוע יהיה מבחן אחד בלבד שיכלול את כל החומר שנלמד במחצית וישמש גם לשיפור ציון וגם כמועד השלמה.

למבחן לתיקון ציון (מועד ב')  ניתן לגשת מתחת לציון  נכשל- דהיינו  55 ומטה

מבחנים שמתקיימים עפ"י לוח המבחנים שבועיים לפני מועדי ב' לא ניתן יהיה לתקן את ציונם.

 

שכבות ז'-ח'

התלמידים יוכלו לגשת לשני מועדי השלמה בלבד בתום המחצית. מועדי ההשלמה יאושרו רק לתלמידים שנעדרו מסיבה מוצדקת במועד המבחן המקורי. (שימו לב אישור היעדרות יש להעביר למחנך כשבוע מיום ההיעדרות ולא בסוף מחצית).

 

מועדי ב' והשלמה יעשו ביומיים בלבד. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות