תיאור כללי של המקצוע

תכנית הלימודים במקצוע "תרבות יהודית ישראלית" נועדה לחשוף את התלמידים לעולם היהדות רב-הפנים, תוך התאמתו לרלוונטיות של חייהם בתוך ההקשר הישראלי הרחב. התכנית תעניק ידע נרחב ומעמיק, חוויות עשירות וכלים מגוונים וחדשניים לפיתוח אישיותם וזהותם של התלמידים כיהודים, כישראלים וכבני-אדם. כמו כן, היא תעמיק את יכולתם לקיים דיאלוג קשוב ומכבד בין הזהויות השונות והמגוונות אשר קיימות בחברה הישראלית.

מטרות

התכנית כוללת היכרות עם ארון הספרים היהודי תוך עיסוק ביחיד (כבוד האדם והחיים כערך עליון), במשפחה (טיפוח היחס לתא המשפחתי וחשיבות הקשר שבין הילד להוריו), בקהילה (המהווה תשתית לטיפוח של ערכים, בהם דאגה לכלל, נתינה וערבות הדדית), במדינת ישראל (הכרה בכבודן ובזכותן של קהילות אחרות ושונות), בעם היהודי בתפוצות (שימור הקשר עם יהודי העולם וחיזוק המודעות לתרבות היהדות לאורך ההיסטוריה) ובאנושות כולה (רעיונות סוציאל-דמוקרטיים ביחס הראוי שיש להעניק לגר ולשונה).

התכנית מדגישה ומחזקת את התרומה של הערכים היהודיים לערכים האוניברסאליים ואת השילוב אשר מתקיים בין שני עולמות הערכים, כמו: השמירה על זכויות האדם, כבוד האדם וחירותו.

נושאי הלימוד

היכרות עם פתגמים, אגדות, שירה ופיוט, חגי ישראל, גיל הבר/בת מצווה, היכרות עם ביוגרפיות ודמויות מופת של החברה היהודית-ישראלית, בהן הרמב"ם, אבן גבירול, אגדות חז"ל, רחל המשוררת וחיים נחמן ביאליק.

שכבה ז'

ערך מוביל אחריות ומעורבות.

ארון הספרים היהודי הסיפור היהודי: אגדות, יומנים, ביוגרפיות דמויות מופת.

מעגלי חיים וחברה התבגרות והתגברות בר ובת מצווה.

לוח השנה העברי יום הכיפורים, יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה, שבת, ספירת העומר.

שכבה ח'

ערך מוביל תיקון עולם.

ארון הספרים היהודי מִשנה ויסודות המשפט העברי.

מעגלי חיים וחברה חברת מופת.

לוח השנה העברי סוכות, ט"ו בשבט, שבועות, ט"ו באב.

דרכי הערכה

הערכה חלופית, למידת עמיתים. פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה: השוואה, הערכה ושיפוט, הסקת מסקנות. יישום בתכני הלמידה בהלימה לשכבות השונות.

35% הערכה חלופית

35% הערכה חלופית

20% מבדק

10% הערכת מורה

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות