המיוחד שבחינוך המיוחד- חטיבת יהלו"ם

"צא מעצמך ונסה להגיע לאנשים אחרים בעזרת אהבה, כנות, כבוד, אכפתיות והבנת צורכיהם"  (סוזן פוליץ שוץ)

 

אנו מאמינים כי לכל תלמיד צרכים בסיסיים אותם צריך למלא כדי שיוכל לתפקד במיטבו בעולם בכלל ובבית הספר בפרט.

תפיסת החינוך המיוחד הבית ספרית יוצאת מתוך ראיה כוללת ומקיפה של צרכי הילדים המתקשים ומתייחסת להיבטים לימודיים, התנהגותיים, חברתיים ורגשיים.

ניתן לאתר תלמידים בעלי צרכים מיוחדים כבר בראשית הלימודים או כאשר הם נתקלים בקשיים עם עליית המורכבות בדרישות לימודיות, העלייה ברמת הקושי, הצורך בהתבססות על ידע קודם וכדומה.

לאבחון ולהתערבות המוקדמת נודעת חשיבות מכרעת בקידום התלמיד ובצמצום פערים.

אנו שמים דגש על איתור הקשיים, התאמת תכנית הלימודים לצרכיו של התלמיד והכוונה לסביבה הלימודית המתאימה. בניית התכנית האישית של כל תלמיד מתבצעת באמצעות מבדקים, אבחונים, שיחות אישיות עם התלמיד, הוריו והצוות הבין-מקצועי.

 

מערך החינוך המיוחד כולל:

כיתות חינוך מיוחד: 3 כתות לקויי למידה וכיתת תקשורת

שילוב: תמיכה לימודית ורגשית בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במסגרת החינוך הרגיל.

השילוב בחטיבת יהלו"ם
התייחסות לנוהל ועדות שילוב, הגשת תח"י, הערכה מעצבת, הערכה ממסכמת

תלמיד "משולב" הוא ילד בעל צרכים מיוחדים הזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 6 (א) לחוק חינוך חובה התש"ט -1949 אשר ועדת שילוב כאמור בסעיף  20 ד לחוק החינוך המיוחד החליטה על זכאותו  לתוספת של הוראה ולימוד לשירותים מיוחדים במוסד לחינוך רגיל.
"ילד בעל צרכים מיוחדים" הוא  "אדם… עם לקות משמעותית שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד" ( מתוך חוק החינוך המיוחד).
השילוב הינו אמצעי לקידום תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

"תלמיד משולב" הינו תלמיד עם לקויות למידה משמעותיות ובעיות תפקודיות אחרות, שבעזרת  תוספת הוראה על ידי מורים של חינוך מיוחד ושירותים אחרים, יוכל לעמוד בדרישות הלימודיות.

חוק החינוך המיוחד – חוק השילוב מעניק לוועדת השילוב הבית ספרית את הסמכות לקבוע זכאות והקצאת שעות שילוב עבור תלמיד בעל צרכים מיוחדים.

השילוב הלכה למעשה

מערך השילוב בחטיבת ביניים יהלו"ם כולל את מנהלת ביה"ס, מחנכים, מורים מקצועיים, מורות שילוב (מורות לחינוך מיוחד), תרפיסטים,  יועצת ופסיכולוגית.

בבית הספר מערך פדגוגי לאיתור קשיים:

 • רקע לימודי
 • מבדקי אל"ה
 • אבחונים
 • הישגים לימודיים
 • ועדה סטטוטורית (וועדת שילוב) בראשות מנהלת בית הספר ועל סמך הנתונים שלעיל קובעת זכאותו של התלמיד.
 • זכאותו של התלמיד להיכלל בתכנית השילוב הינה לתקופה של עד 3 שנים. ההחלטה על המשך השתתפות התלמיד בתכנית השילוב תעשה בסוף כל שנה על סמך הערכה מחודשת של צורכי התלמיד.
 • לא כל תלמיד מתקשה זקוק לתוספת הוראה של מורה לחינוך מיוחד. לפני מתן זכאות לתלמיד, ועדת השילוב הבית ספרית בודקת אם מוצו כל התהליכים החינוכיים והדידקטיים לקידום הישגיו הלימודיים ותפקודו החברתי – ההתנהגותי של התלמיד במסגרת החינוכית.
 • בשעות השילוב מקבל התלמיד מענה לימודי ורגשי מותאם לצרכיו.

בתחום הלימודי:

 • סביבה לימודית, פיזית וטכנולוגית בהתאם לצרכיו של התלמיד המשולב.
 • הוראה מתקנת- על ידי שימוש בטכניקות ושיטות הוראה ישירות בתחומי השפה הנלמדים.
 • אסטרטגיות למידה בתחומי הקריאה והכתיבה, במטרה להיות לומד עצמאי, המודע לתהליכי הלמידה שלו.
 • ניהול זמן והתארגנות לקראת מבחנים, עבודות ומשימות הגשה.
 • דרכים להתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז

בתחום הרגשי:

בחטיבת הביניים יהלום מערך תרפיה המונה 4 מטפלים. שעות הטיפול נחלקות בין ילדי השילוב לבין ילדי הח"מ .

 • מערך התרפיה בבית הספר הינו ייחודי, שכן קיימת ההבנה כי המטפל הינו חלק אינטגרלי מצוות בית הספר, ובחינוך המיוחד, הינו חלק מהצוות החינוכי של הכיתה עימה הוא עובד.
 • המטפל מצטרף לישיבות , ולפגישות שונות ובנוסף, קיים מנגנון של ישיבות שילוב המתרחש פעמיים בשנה הכולל, מחנך, תרפיסט מורת שילוב ויועצת.
 • חשיבה הוליסטית זו מאפשרת מבט שלם יותר על כל תלמיד, לקבלת החלטות מיטיבות.

כיתות לקויי למידה בחטיבת יהלו"ם

 • צוות החינוך המיוחד בחטיבה הינו צוות רב-מקצועי הכולל: מחנכים לחינוך מיוחד, סייעות , תרפיסטים וצוות פרא-רפואי.
 • תלמידי הכתות הקטנות לומדים על פי תכנית לימודים אישית ומותאמת לצרכי התלמיד ובהלימה לתכנית הלימודים הבית ספרית, לצד מענה רגשי מצוות פרא-רפואי. אנו בחטיבת יהלו"ם רואים חשיבות רבה בהכשרת התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים להשתלבות בחברה ולהסתגלות בה. השילוב נועד לטפח ערכים כמו עזרה לזולת ותרומה לבית הספר והקהילה.
 • במטרה לקדם את תהליך השתלבותם, בית הספר מזמן לתלמידים תנאים סביבתיים ולימודיים שיאפשרו את ההשתלבות בצורה מיטבית.
 • שילוב תלמידי החינוך המיוחד כדרך קבע בכיתות הרגילות במקצועות הלימוד השונים. כל תלמיד בהתאם ליכולתו. למשל, שיעורי חינוך גופני עם כיתה נוספת מהשכבה. טיולים, סיורים, הרצאות, ימי שיא בנושאים שונים.
 • התלמידים משולבים בוועדות השונות שפועלות בבית הספר.
 • לימוד כישורי חיים בהדרכת היועצת.

מעורבות הורים

 • יצירת תנאים לשיח משותף ובונה בין ההורים לצוות (באמצעות הטכנולוגיה וגם מפגשים בבית הספר).
 • הדרכת הורים ומתן כלים וסיוע להתמודדות במסגרת הבית.
 • בניית תכנית המשך לעבודה עם התלמיד בשעות אחר הצהריים.
 • חיזוק הקשר עם בית הספר (לדוגמה: מפגשים או שיחות עם ההורים במועדים קבועים).
הגדרות כלליות כניסה למערכת