תיאור כללי של המקצוע

לימודי ההיסטוריה בחטיבת הביניים משלבים את תולדות ההיסטוריה הכללית ותולדות עם ישראל מראשית ימי הביניים (המאות ה5-15) דרך העת החדשה (המאות ה16-19) ועד התקופה המודרנית (סוף המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20). לימודי ההיסטוריה פותחים חלון רחב לאירועים החשובים שאירעו בתקופות הזמן השונות והתלמידים נחשפים לתהליכים שעיצבו את עולמנו והשפיעו עליו בתחומי דעת שונים: התחום הפוליטי, הדתי, החברתי והתרבותי.

מטרות

בתחום הידע:

הכרת אירועים היסטוריים מרכזיים והבנת חשיבותם בהתפתחות תהליכים היסטוריים ותוצאותיהם בתולדות ישראל והעמים.

הבנה שקיימת השפעת גומלין בין עמים וחברות במהלך ההיסטוריה.

הבנה כי המציאות בהווה מושפעת מאירועי העבר ושמעשי בני האדם בהווה ישפיעו על עיצוב העתיד.

בתחום הערכי:

הכרה כי לכל נושא, אירוע או תהליך יש נקודות ראות שונות הנובעות מהשקפת עולמם של בני התקופה ושל ההיסטוריון החוקר.

הבנה כי לצד השוני בין בני האדם בחברות שונות קיים דמיון בסיסי בין בני האדם.

טיפוח כבוד וסובלנות כלפי מסורות ודרכי חיים של אנשים וחברות שונות.

גיבוש הזהות היהודית של התלמידים וחיזוק הזיקה לעם, לחברה ולמדינה.

בתחום המיומנויות:

פיתוח מיומנויות למידה, כגון: השוואה, מיון פריטים וקיבוץ פריטים לקבוצות על-פי קטגוריות, איתור ואיסוף מידע תוך הבחנה בין מקורות היסטוריים ראשוניים ומשניים וכן הבחנה בין עמדה ודעה.

קריאה ביקורתית של טקסטים כתובים והסתכלות ביקורתית על אמצעים חזותיים כמו מפות, תמונות וסרטים.

מיזוג מידע ממקורות מידע שונים והצגת הידע בצורה בהירה ומשכנעת באמצעים כמו נאום והצגת טיעון תוך שכנוע.

עבודת צוות תוך שמירה על שיח תרבותי, קבלת החלטות בצוות ומתן משוב וביקורת בונה, מנומקת ומבוססת.

נושאי הלימוד

שכבה ז' (3 ש"ש מחצית אחת)

ימי הביניים: אירופה הנוצרית, משטר פיאודלי, האחוזה הכפרית, צמיחת העיר, לידת האסלאם, מסעות הצלב (עימות פוליטי-דתי), יהודי ספרד בין נוצרים ומוסלמים.

העת החדשה המוקדמת: רנסאנס, הומניזם, לידת הדפוס וגילויים גיאוגרפיים.

שכבה ח(3 ש"ש מחצית אחת)

העת החדשה: הנאורות הוגים ודעות, המהפכה האמריקאית, המהפכה הצרפתית, המהפכה התעשייתית, ראשית המדינה המודרנית, היהודים באירופה בין השתלבות לדחיקה, האנטישמיות המודרנית, היהודים לאן?

שכבה ט(2 ש"ש שנתי)

העולם המודרני במשבר: אימפריאליזם, מלחמת העולם הראשונה ותוצאותיה, הסדרי שלום בעקבות המלחמה והשלכותיהם, התקופה שבין שתי מלחמות העולם, מדינות דמוקרטיות במשבר, משטרים טוטליטאריים, מדינת ישראל מבית לאומי למדינה, התשתית למדינה יהודית בעת המנדט הבריטי, הסכסוך היהודי-ערבי.

דרכי הערכה

45% – 40% מבחן

15% – 10% עבודה בילקוט הדיגיטלי  

35% – 30%  הערכה חלופית

10% הערכת מורה 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות