תיאור כללי של המקצוע

אנגלית היא שפה בינלאומית החיונית לכל אחד ואחת מאתנומקצוע האנגלית הינו מקצוע חובה וחלק ממקצועות הליבה אשר נקבעו על-ידי משרד החינוך. ככזה, הוא נלמד החל מבית הספר היסודי ועד לתיכון, בו נבחנים עליו כלל התלמידים במבחני בגרות באנגלית ברמות שונות. לימודי האנגלית בחטיבה ובתיכון נעשים בצורה דיפרנציאלית לפי הקבצות/יח"ל. תכנית הלימודים באנגלית הינה ספיראלית, כך שבכל שנה מחזקים את החומר הנלמד בשנים קודמות ומוסיפים עליו אלמנטים חדשים ברמה גבוהה יותר.

מטרות

תלמיד המסיים שלושת שנות לימוד בחטיבה ישלוט (ברמה כזאת או אחרת לפי הקבצתו) במיומנויות הבאות:

יכולת תקשורת בין אישית בקשת מידע או העברת מידע בע"פ.

יכולת קריאת טקסטים מגוונים.

יכולת ניסוח והבעה בכתב.

הכרת המאפיינים הדקדוקיים של השפה, ומתי ואיך להשתמש בהם בצורה תקנית.

נושאי הלימוד

שכבה ז'

אוצר מילים 250-350 מילים חדשות מתוך ספר הלימוד.

דקדוק הווה פשוט, הווה מתמשך, פעלי מצב.

כתיבהכתיבה תקנית של משפטים ושל פסקאות פשוטות.

קריאהקריאת טקסטים מגוונים מתוך ספר הלימוד וטקסטים נוספים אשר המורים יספקו ותואמים את הרמה הנדרשת מכיתה ז'.

שיחהיכולת להשתתף בדיונים בכיתה, להעביר מסרים פשוטים וקצרים, לשאול שאלות ולהביע רעיונות. כמו כן, יכולת עמידה מול קהל והצגת נושא למשך מספר דקות.

שכבה ח'

אוצר מילים 250-350 מילים חדשות מתוך ספר הלימוד.

דקדוקעבר פשוט, עבר מתמשך, עתיד, מודלס וסמי-מודלס.

כתיבהפסקת דעה, פסקת בעד ונגד.

קריאהקריאת טקסטים מגוונים מתוך ספר הלימוד וטקסטים נוספים אשר המורים יספקו ותואמים את הרמה הנדרשת מכיתה ח'.

שיחהיכולת להשתתף בדיונים בכיתה, יכולת להביע רעיון ולהרחיב עליו תוך שימוש באוצר מילים התואם את כיתה ח'. כמו כן, יכולת עמידה מול קהל והצגת נושא למשך מספר דקות.

שכבה ט'

אוצר מילים 250-350 מילים חדשות מתוך ספר הלימוד.

דקדוקסביל פשוט ומתמשך הווה + עבר. הווה מושלם פשוט ומתמשך.

כתיבהחיבור דעה, חיבור בעד ונגד.

קריאהקריאת טקסטים מגוונים מתוך ספר הלימוד וטקסטים נוספים אשר המורים יספקו ותואמים את הרמה הנדרשת מכיתה ט'.

שיחהיכולת להשתתף בדיונים בכיתה, יכולת להביע רעיון ולהרחיב עליו תוך שימוש באוצר מילים התואם את כיתה ט', יכולת להטיל ספק ולהביע התנגדות לרעיון או חשיבה שונה בצורה מורחבת ומנומקת. כמו כן, יכולת עמידה מול קהל והצגת נושא למשך מספר דקות.

דרכי הערכה

80% מבחנים

5% דיבור בציבור

5% שונות

10% תלמידאות

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות