היועצת החינוכית מייצגת את תחום בריאות הנפש במערכת, ואמונה על תהליכים התפתחותיים של הפרט והארגון.

היועצת בבית הספר אחראית לקידום תהליכים רגשיים, חברתיים ופדגוגיים ויחד עם רכזת השכבה , אחראית על הובלת השכבה

יועצת שכבה ז': איריס עובד

יועצת שכבה ח': רונית ויזנטל

יועצת שכבה ט': ילנה לבור, אלמוג אורבך

מתפקידי היועצת:

  • לפתח תהליך ייעוצי שבו יגיע הפרט להכרת עצמו והכרת יכולותיו, נטיותיו ושאיפותיו מתוך שליטה וניווט עצמי.
  • לפתח מודעות של המערכת החינוכית לצורכי הפרט, תוך רגישות והתייחסות אל השונות באוכלוסיית התלמידים והמורים, באמצעות יצירת תנאים המאפשרים ביטוי ייחודי (אותנטי).
  • לסייע לצוות החינוכי בבית הספר לקדם סביבה חברתית-לימודית מיטבית, המקדמת צמיחה רגשית  – תוך אישית ובין אישית,המעניקה תחושת ביטחון, שייכות ומסוגלות ומפתחת אוטונומיה בקרב תלמידם, מורים והורים.
  • לסייע בפיתוח התלמיד כלומד עצמאי הלוקח אחריות על למידתו, תוך הגברת מודעות בצוות ההוראה לתהליכי הלמידה שלו ושל תלמידיו.
  • לפתח כישורי חוסן (resillency) של פרט ומערכת להתמודד עם תהליכים התפתחותיים ומשברים בלתי צפויים. וכן עם מצבי לחץ ומשבר המהווים חלק ממהלך החיים.
  • לפתח ולטפח כישורים חיוניים, אשר יעניקו כלים ויכולת התמודדות פעילה עם מצבי חיים מגוונים מעולמו של התלמיד לקראת צמיחה אישית ואורח חיים משמעותי בעתיד ("כישורי חיים" ו"אינטליגנציה רגשית").
  • לפתח מודעות, רגישות, אמפתיה ואחריות לזולת, תוך הדגשת ערך התרומה והנתינה.
  • לסייע בפיתוח קשר של מעורבות ושיתוף פעולה בין הורים ובית הספר, כיסוד לאקלים מיטבי.
הגדרות כלליות כניסה למערכת