תיאור כללי של המקצוע

תחום הלשון וההבעה הוא תחום הנוגע לכלל רבדי החיים. הלשון באה לידי ביטוי ברמה היומיומית, בהבעה בעל פה ובכתב, בשימוש במשלב לשוני נמוך-בינוני, וכן באירועים חגיגיים כגון נאומים, כתבות בעיתון וכדומה, בשימוש במשלב הגבוה ובשפה מליצית. ידיעת הלשון היא המפתח וכרטיס הכניסה למקומות ומקצועות רבים בחיים המודרניים.

מטרות

מטרות המקצוע והצוות העוסק בהוראת הלשון הם לפני הכל הקנייה נכונה של השפה הדבורה. תיקון טעויות נפוצות בהגייה והקניית הלשון התקנית הם ראשית ובסיס לעבודה הלשונית בכיתות. השלב הבא, הוא פיתוח תלמיד כותב. כיום, הכתיבה היא חלק משמעותי מהלמידה ופיתוח תהליך הכתיבה וכן כתיבה ארוכת טווח היום הם בגדר ידע נרכש. בסופו של דבר, כל אלו יובילו את התלמיד לחשיבה עצמאית, לפיצוח שאלות וכתיבה איכותית, והצלחה במבחנים ובמטלות בהם הוא נדרש לעמוד.

תחומי לימוד לפי שכבות

שכבה ז'

שכבה זו עוסקת בביסוס תשתיות הלשון. השכבה תעסוק בראשית הלימוד בהבנה של שאלות ובפיצוחן, בהקניה של מילות קישור, ביסוס הידע בכל הקשור לחלקי הדיבור-תשתית נושא התחביר- וכן הכרת המילונאות. בתחום הכתיבה השכבה תכיר את הכתיבה הטיעונית ובאופן מדורג תרכוש את מיומנות הכתיבה.

שכבה ח'

שכבה ח' היא שכבה שפניה אל העתיד, והיא עוסקת בתחומים לשוניים המופיעים בבחינת המיצ"ב שתתקיים בסוף שנה זו ואף תעסוק בנושאים המופיעים בבחינת הבגרות בלשון. בשכבת גיל זו הידע הלשוני מעמיק, ועוסקים בביסוס והרחבת נושא התחביר, הכתיבה הופכת להיות מקצועית והיקפה רחב יותר, נלמדים נושאים שהוזכרו בעבר אך ברמה גבוהה ומעמיקה כגון מערכת הצורות, ניתוח פעלים ובניינים, שורש ומשקל ועוד. בשלב זה התלמידים בשלים להגשת תלקיט המתעד תהליכי עבודה, וכן נמדדים בתחום ההבעה בע"פ במטלות המכשירות אותם לעתיד לבוא, כגון דילמה ודיון ודיבור בציבור.

מיומנות הכתיבה מתרחבת והעיסוק בכתיבה הטיעונית, בכתיבה ממזגת ובסיכום, הופכים להיות משמעותיים וכן מקבלים ביטוי בע"פ.

שכבה ט'

שכבה ט' היא השכבה הבוגרת, כשרגל אחת עדיין כאן והרגל השנייה כבר שם, בתיכון. הנושאים שנלמדו בשכבות ז'-ח' והיוו תשתית מאפשרות כעת ללמוד את תחום התחביר וניתוח המשפטים, את כל הקשור לחלקי הדיבור בצורה המעמיקה ביותר, נושא המילונאות ברובד העמוק יותר כפי שמופיע בתיכון, וכן הכתיבה כמובן נדרשת להיות ארוכת טווח ורחבת היקף. בשכבה זו עוסקים רבות בכתיבה ממזגת, הבאה לידי ביטוי במקצועות רבים אחרים. שכבה זו גם היא עוסקת ביצירת תלקיט, המציג את התפתחות מיומנויות התלמיד לאורך השנה ושיפור תהליכי כתיבתו.

המשותף לשלושת השכבות:

לימוד הלשון נעשה באמצעות טקסטים

הלימוד הוא בין מקצועי, כאשר לומדים לשון והבעה באמצעות טקסטים מתחומים אחרים כמו גיאוגרפיה, מדעים, היסטוריה וכדומה.

כל רבדי הלשון (הבנה, קריאה, הבעה בע"פ ובכתב) באים לידי ביטוי בתהליך הלימודי.  

דרכי הערכה

הערכת התלמיד בתחום ההבעה והלשון מחולקת לפרמטרים הבאים:

הערכת מורה

מבחן מסכם מחצית

בוחן

תלקיט (כתיבה)

הבעה בעל-פה

הערכה חלופית

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות