תיאור כללי של המקצוע

התכנית בכיתות ז-ט היא תכנית לימודים חדשה שהחלה בשנת תש"ע. התכנית בנויה בצורה ספיראלית. ספירליות בלמידה פירושה שבכל שלב אין זונחים את מה שנלמד בשלב הקודם אלא מתבססים עליו, מוסיפים לו, מרחיבים אותו ומעמיקים בו.

מטרות

לימודי המתמטיקה בחטיבת הביניים מספקים כלים בסיסיים לעבודה ולימוד כהכנה לקראת התיכון. כלי עבודה אלה מהווים תשתית להתמודדות עם תכנים שילמדו בתיכון לקראת בחינות הבגרות. למידה רציפה ומעמיקה תגדיל את הסיכויים של תלמיד להגיע לרמת הלימוד המתאימה לו בהצלחה. בחטיבה שמנו לעצמינו למטרה, לקדם כל תלמיד בהתאם ליכולותיו ועל פי הישגיו למקום הכי גבוה האפשרי מבחינתו.

תחומי לימוד לפי שכבות

שכבה ז'

תחום מספרי – נתחיל בחזרה והעמקה בחוקי החשבון המוכרים מבית הספר היסודי תוך שימוש בכתיב אלגברי ונרחיב את תחום המספרים.

נושאים נלמדים בתחום: חוקים של פעולות החשבון, סדר פעולות החשבון, חזקות ושורשים ריבועיים, מספרים מכוונים ואפס, מספרים הופכיים, חילוק ב- 0, הסתברות.

תחום אלגברי – ניצור תשתית ללימודי האלגברה שבמרכזה מושג המשתנה והביטוי האלגברי.

נושאים נלמדים בתחום: משתנים, ביטויים אלגבריים, הכללה של תופעות, פתרון משוואות פשוטות, שאלות מילוליות, מושג הפונקציה.

תחום גיאומטרי מבוסס על הנלמד בבית הספר היסודי, תוך מתן דגש על הנמקות ושימוש בעובדות שהתקבלו.

נושאים נלמדים בתחום: מלבן, תיבה, ניצבות והקבלה, שטחים, נפחים, זוויות, משולש ומנסרה משולשת.

אוריינות מתמטית

שכבה ח'

תחום מספרי התחום המספרי מושתת על הידע שנצבר במהלך בית הספר היסודי ובכיתה ז'. מושג היחס מהווה מוטיב מרכזי ומופיע במגוון הנושאים הנלמדים. 

נושאים נלמדים בתחום: יחס בין מספרים, חלוקה ביחס נתון, פרופורציה, יחס ישר, קנה מידה, יחס הפוך, אחוזים, סטטיסטיקה והסתברות, שורש ריבועי ומספר אי רציונאלי.

תחום אלגברי – בכיתה ח' התחום מבוסס על מושגים והמיומנויות שנלמדו בכיתה ז' כגון ביטוי אלגברי, פתרון משוואות.

נושאים נלמדים בתחום: פונקציה קווית, פתרון משוואות קוויות, אי שוויונות קוויים, פתרון שאלות מילוליות במשתנה אחד ובשני משתנים, טכניקה אלגברית, מערכת של שתי משוואות ליניאריות עם שני משתנים, העמקה בנושאים שנלמדו.

תחום גיאומטרי בדומה לכיתה ז' לימודי הגיאומטריה נלמדים בגישה קדם דדוקטיבית ומושתתים על היכרות עם מושגים הנלמדים כבסיס וככלי עזר ללימודי הגיאומטריה ההיסקית בהמשך.

נושאים נלמדים בתחום: 3 משפטי חפיפת משולשים, זווית חיצונית במשולש, תיכון במשולש, משולש שווה שוקיים, דמיון משולשים ומצולעים, משפט פיתגורס, שימושי משפט פיתגורס במרחב, גליל, מנסרה ופירמידה.

אוריינות מתמטית.

שכבה ט'

תחום אלגברי תלמד כוחה של האלגברה כאמצעי להסבר של תופעות מספריות והכללה של חוקים מתמטיים. נעסוק בהבנת הפונקציה הריבועית ותכונותיה.

נושאים נלמדים בתחום: חוקי החזקות ושורשים, הסתברות, נוסחאות הכפל המקוצר – פרוקים, צמצום שברים אלגבריים פתרון משוואות עם שברים אלגבריים (טכניקה אלגברית), פונקציה ריבועית, פתרון משוואה ריבועית, ייצוג תופעות בעזרת פונקציה ריבועית, קריאת מידע מגרפים ודיאגראמות.

תחום גיאומטרי – התלמידים ילמדו להוכיח משפטים במסגרת היסקית המושתת על הנחות יסוד והגדרות ולומדים להתנסח באופן פורמאלי.

 

נושאים נלמדים בתחום: דלתון ומשולש שווה שוקיים, בניות בסיסיות, ישרים מקבילים וטרפז, זוויות מתאימות ומתחלפות. משפחת המקביליות: המקבילית ותכונותיה, מלבן, מעוין, ריבוע. צלעות וזוויות במשולש, קטע אמצעים במשולש ובטרפז. 

אוריינות מתמטית.

דרכי הערכה

דרכי הערכת תלמיד – עבודת כיתה, הכנת שיעורי בית, השתתפות פעילה בשיעורים, מבדקים, בדיקת מחברת, מטלות בילקוט הדיגיטלי, מבחנים (כולל מבחן מפמ"ר, שייערך סמוך לסוף השנה בכיתות ז' ו-ט' ומבחן מיצ"ב בסוף כיתה ח'), הערכה חלופית (הערכה שאינה מבחן או בוחן, משימה שתשתנה מידי פעם בכיתות השונות לשם הגיוון, הערכה חלופית תתקיים בשכבות ז' וח' ). 

* לא יתקיימו מועדי השלמה למבחנים.

* לא יתקיימו מבחני מועד ב'.

 

 

קבוצות לימוד

שכבה ז'

התלמידים לומדים ככיתה הטרוגנית לאורך כל השנה ובסוף השנה על-סמך ציון גולמי (ציון לתעודה ללא מש"שים) תבוצע חלוקה ל 4 רמות לימוד לשנת הלימודים הבאה.

שכבה ח'+ט'

לומדים בהקבצות על-פי 4 רמות לימוד: רמה א' מואצת, רמה א', רמה ב', רמה ג'.

 

בכל סמסטר יבחן תפקודו של התלמיד ויכולתו לעמוד בדרישות רמת הלימוד (שעורי בית, מטלות כיתה, מבחנים, מבדקים, עבודות להגשה וכדומה).

בסוף סמסטר ייתכנו שינויים במעברים בין ההקבצות בהתאם להישגי התלמידים.

מעבר בין המקבצים יתבצע על-פי ציונו הגולמי של תלמיד בסוף סמסטר ובכפוף להמלצת המורה המלמדת.

 

תלמיד בהקבצה ג' יוכל לעבור להקבצה ב' בתנאי שציונו הגולמי בסוף הסמסטר יהיה 95 ומעלה.

 

תלמיד הקבצה ב' יוכל לעבור להקבצה א' בתנאי שציונו הגולמי בסוף הסמסטר יהיה 95 ומעלה.

תלמיד הקבצה ב' יעבור להקבצה ג' אם ציונו הגולמי בסוף הסמסטר נמוך מ 56 (כלומר, 55 ומטה).

 

תלמיד הקבצה א' יוכל לעבור להקבצה א' האצה בתנאי שציונו הגולמי בסוף הסמסטר יהיה 95 ומעלה.

תלמיד הקבצה א' יעבור להקבצה ב' אם ציונו הגולמי בסוף הסמסטר נמוך מ 56 (כלומר, 55 ומטה).

 

תלמיד הקבצה א מואצת יעבור להקבצה א' רגילה אם ציונו הגולמי בסוף הסמסטר נמוך מ 70 (כלומר, 69 ומטה).תלמיד שעובר לרמת לימוד גבוהה יותר חובתו להשלים פערים אם קיימים בין רמות הלימוד, אנו בחטיבת יהלו"ם נשתדל במידת האפשר לסייע לתלמיד.

בכל סמסטר יבחן תפקודו של התלמיד ויכולתו לעמוד בדרישות רמת הלימוד (שעורי בית, מטלות כיתה, מבחנים, מבדקים, עבודות להגשה וכו'.)

בסוף סמסטר ייתכנו שינויים במעברים בין ההקבצות בהתאם להישגי התלמידים.

מעבר בין המקבצים יתבצע ע"פ ציונו הגולמי של תלמיד בסוף סמסטר ובכפוף להמלצת המורה המלמדת.

תלמיד בהקבצה ג' יוכל לעבור להקבצה ב' בתנאי שציונו הגולמי בסוף הסמסטר יהיה 95 ומעלה.

תלמיד הקבצה ב' יוכל לעבור להקבצה א' בתנאי שציונו הגולמי בסוף הסמסטר יהיה 95 ומעלה.

תלמיד הקבצה ב' יעבור להקבצה ג' אם ציונו הגולמי בסוף הסמסטר נמוך מ 56 (כלומר 55 ומטה.)

תלמיד הקבצה א' יעבור להקבצה ב' אם ציונו הגולמי בסוף הסמסטר נמוך מ 56 (כלומר 55 ומטה.)

בשכבה ח' בלבד

תלמיד הקבצה א מואצת יעבור להקבצה א' רגילה אם ציונו הגולמי בסוף הסמסטר נמוך מ 70 (כלומר 69 ומטה)

לא ניתן לעלות מהקבצה א רגילה והקבצה א מואצת.

תלמיד שעובר לרמת לימוד גבוהה יותר חובתו להשלים פערים אם קיימים בין רמות הלימוד, אנו בחטיבת יהלו"ם נשתדל במידת האפשר לסייע לתלמיד.

 

 

שימו לב !

לא יתקיימו מבחני מעבר בין המקבצים בשום שלב של השנה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות