תיאור כללי של המקצוע

"גאוגרפיה – אדם וסביבה" הינו מקצוע העוסק במכלול התופעות והתהליכים, המתקיימים בסביבה הטבעית ובסביבה האנושית בעולם ובחינת קשרי הגומלין ביניהם, ברמות שונות של המרחב. מהמרחב המקומי (הלוקלי) אל המרחב העולמי (הגלובלי).

התכנית כוללת נושאים הנמצאים בחזית המחקר הגיאוגרפי בארץ ובעולם כמו התחממות כדור הארץ, פיתוח בר-קיימא, שונות ואי-שוויון מרחבי ועוד. הידע והמיומנויות הגיאוגרפיים הינם בעלי ערך רב ללומד במאה ה-21.

מטרות

מטרות בתחום הידע

  • הבניית תשתית ידע הלומד להבנת הקיים והמתרחש בסביבה הפיזית והאנושית במרחב המקומי, והגלובלי, בדגש על מידע רלוונטי ואקטואלי.
  • טיפוח סקרנות ועניין של הלומד להבנת הגורמים למתרחש במרחבים השונים: הסביבה הקרובה והרחוקה והסביבה הפיזית והאנושית.

מטרות בתחום הערכי

  • חיזוק הזיקה והרגשת השייכות למדינת ישראל, לארץ ישראל- נופיה אתריה ומורשתה ולירושלים בירת ישראל.
  • חינוך לסובלנות ומתן כבוד לחברות ולתרבויות אתניות בארץ ובעולם וחינוך לאזרחות פעילה. פיתוח ערכים אוניברסאליים כגון הומניזם, סוֹבלנּות, צדק סביבתי ומעוֹרבּות חברתית. טיפוח ערכי כבוד לטבע ולנוף, והגברת המודעות לערך הקיימות.

מטרות בתחום המיומנויות 

  • פיתוח כישורי חשיבה מסדר גבוה וכישורים מטה קוגניטיביים של הלומד כחלק אינטגרלי מלימוד תכני התכנית.
  • הפקת מידע גיאוגרפי רלוונטי ממקורות מידע חזותיים (מפות, תצלומי אוויר, דיאגרמות ועוד) ניתוחו, עיבודו והפיכתו לידע.

נושאי הלימוד

שכבה ז'

בכיתה ז' נחשפים התלמידים לקשרי הגומלין אדם – סביבה ברמה גלובליות-עולמית. התכנית עוסקת בסביבה האנושית העולמית ובהשפעת התמורות בתחומי החיים השונים על המרחב: בהשפעת תהליכי הגלובליזציה על המרחב, בתפרוסתה ובמאפייניה של אוכלוסיית העולם, בסוגיות של חוסר שוויון מרחבי ואי צדק סביבתי ובתהליכי השינוי החלים ביישובים הכפריים והעירוניים.

שכבה ח'

בכיתה ח' נחשפים התלמידים ל"מדעי כדור הארץ", התלמידים ימשיכו בחקר כדור הארץ השנה נתמקד בכוחות הפנימיים הפועלים בכדור הארץ ומשפיעים על עיצוב הנוף. היבט נוסף יהיה יחסי הגומלין שבין האדם לכוחות הפנימיים הפועלים בכדור הארץ- כיצד מתמודד האדם עם השינויים הנובעים מן הטבע?!

דרכי הערכה

שכבה ז'

30% הערכה חלופית מתוקשבת בנושא גלובליזציה
20% עבודות כיתה שונות במהלך המחצית
40% מבחן מסכם
10% הערכת מורה

שכבה ח'

30% הערכה חלופית מתוקשבת בנושא תהליכי עיצוב הנוף
20% עבודות כיתה שונות במהלך המחצית
40% מבחן מסכם
10% הערכת מורה

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות