"דברו איתנו ולא עלינו" – מצגת אסיפת הורים פתיחת שנה

בשנת הלימודים תשע"ח ניתן את הדעת אודות 5 מנופים (אבני דרך):  מסוגלות, יחסי קרבה אכפתיות, משוב מקדם למידה, תקשורת מכבדת, שייכות.

מודל מגן

מרחב לדיאלוג

הכלי המרכזי של המורה הוא הדיאלוג עם התלמיד. ההתמודדות והמאמץ ליצירת קשר אישי, יוביל את המורה לחשוף מתוך כך את כוחותיו ואת כישוריו, שלו ושל התלמיד. שיח משמעותי מורה – תלמיד הוא המפתח למיצוי יכולות, לתחושת מסוגלות ושייכות הן של המורה והן של התלמיד. הקשר נוצר בערוצים שונים: ערוץ קוגניטיבי רגשי או ערכי, באופן פורמלי או בלתי פורמלי.

גבולות

גבולות הם מרכיב חשוב והכרחי להתפתחות בריאה של ילדים. הצבת גבולות שומרת מפני פגיעה פיסית, אך תפקיד חשוב לא פחות: הגבולות מאפשרים לילד לפתח אישיות בריאה.  ניתן לדמות את נפשו של הילד לפאזל בעל מיליוני חלקים, את חלקם הוא מביא לעולם ואת חלקם הוא רוכש. משימת העל בהתפתחות היא לחבר בין כל חלקי הפאזל וליצור תמונה ייחודית ובעלת משמעות, הרי היא האישיות.  הצבת גבולות מספקת לילד את המסגרת לאותו הפאזל ומסייעת לו לבצע ולהשלים את המשימה.

נוכחות פיסית רגשית וערכית

נוכחות מורית היא נוכחות כסמכות, תוך הפגנת דאגה והשגחה. אחד המרכיבים של נוכחות פיסית היא השגחה, המחקר מוכיח כי השגחה היא גורם מכריע בצמצום פעולות סיכון של ילדים ונוער. מרכיב חשוב בנוכחות הוא המרכיב הרגשי המבוסס על קרבה ודיאלוג בין מורה לתלמיד.

מתוך – התכנית המערכתית לקידום אקלים בטוח, תכנית התערבות ע"פ מודל מ.ג.ן.

טיפוח שיח ומנהיגות פדגוגית 

תכנית זו נועדה לקדם למידה מקצועית של מורים באמצעות שיח פדגוגי במטרה לשפר דרכי הוראה ולמידה בבית הספר כדי לטפח אקלים לצד פדגוגיה יש להפוך את ההוראה לפומבית – פתיחת דלת הכיתה, לפתח תרבות צוותית ומנהיגות. התכנית תתקיים בשני צוותים דיסציפלינריים- מתמטיקה ומדעים וצוות גנרי – מורים בסטאז'.

מורה מלווה כיתה

לכל כיתה יתלווה מורה מקצועי – שיבוץ המורים המקצועיים יופץ בתחילת שנה. המורה המלווה ינהל מול הכיתה אותה הוא מלווה שעה פרטנית אחת שתהייה שעה של דיאלוג. בנוסף יוגדרו תפקידיו של המורה המלווה בישיבת צוות ניהול ראשונה.

סביבה לימודית מגוונת

מחזון בית הספר "מצוינות דרך ערכים" נבחר ערך מוביל שיוצג דרך משפט השראה, תמונה, סמל, מטאפורה. התלמידים ילמדו לפי מערכת שעות ובכל אחת מהכיתות נלמד תחום דעת.

 תכנית בית ספרית – שעות מחנך

שבוע חדש – בכל יום ראשון שעה ראשונה כל מחנך ייפגש עם תלמידי הכיתה

שעות מחנך – המחנכים יעבירו את הכלים שנלמדו בהכשרה "פסיכולוגיה חיובית" בכיתות החינוך.

דיאלוג אישי/ דיאלוג קבוצתי/ יש עם מי לדבר עם מנהלת ביה"ס ויועצת.

אני והקהילה

כחלק מתחושת השייכות נטפח השנה את מעגל הקהילה, כל כיתה תצטרך לבנות תכנית "התערבות אישית" שבה התלמידים יתרמו למען הקהילה היישובית.

חינוך אישי

יעדי התוכנית: פיתוח תחושת ערך עצמי ושייכות של התלמיד לכיתתו ולבית ספרו. העלאת הישגים לימודיים. פיתוח אחריות אישית של התלמיד לקידום תחומי מצוינות ומימוש עצמי. פיתוח אחריות אישית של התלמיד לקידום תחומי מצוינות ומימוש עצמי. פיתוח אקלים חינוכי מיטבי. חיזוק הקשר של ההורים עם ביה"ס והגברת מעורבותם בתהליך החינוכי. בשנה זו בזמן מגפת הקורונה כשנאלצנו לחלק כל כיתה ל-2 קפסולות, בזכות תוכנית זו כבר היתה חלוקה של הכיתה ולכל קפסולה היתה כבר מחנכת משלה.

השנה לראשונה בחטיבת יהלום התחלנו עם תוכנית חאלו"ם. חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות.

הכיתה חולקה בין שתי מחנכות. כאשר כל מחנכת חינכה 17-18 תלמידים. תוכנית חאלו"ם היוותה בסיס חשוב מאוד להשתלבות התלמידים בביהס ובכיתה לנוכח השנה המאתגרת שבה לימדנו במסגרת קפסולות ובלמידה מקוונת בסגרים . לכל קפסולה הייתה מחנכת אישית שאותה פגשו לשיחות אישיות וקבוצתיות לעיתים קרובות- הן בצורה פיזית והן וירטואלית. המחנכת היוותה דמות משמעותית לתלמיד בשנתו הראשונה בחטיבה, העובדה שמספר התלמידים של אותה מחנכת מצומצם, יכלה המחנכת להקדיש זמן לכל תלמיד ותלמיד.

הנחת היסוד היא שצמיחת הפרט מתרחשת בתוך מערכת קשרים משמעותית עבור היחיד. בית הספר מהווה מרחב לצמיחה אישית של מורים ותלמידים ולכן המודל בנוי על העצמת הקשר בין המחנך לתלמידים. הקבוצה – מאפשרת התפתחות קוגניטיבית לפרט, תמיכה רגשית חברתית, הקלה בהתמודדותם עם מצבי חיים שונים, בניית כוחות פנימיים ורכישת מיומנויות חברתיות שונות. החינוך האישי הינה תפיסה חינוכית ערכית  הרואה בכבוד האדם ערך מכונן ומדגישה לכן את חשיבות הדיאלוג בין כל באי ביה"ס.


הגדרות כלליות כניסה למערכת