תיאור כללי של המקצוע מדעים

חינוך למדע וטכנולוגיה הינו אבן יסוד בהשכלה הכללית הנדרשת כיום ותידרש יותר בעתיד. התפיסה הרעיונית מבוססת על הצורך לשקף את הקשרים וההשפעות בין מדע וטכנולוגיה לחברה המודרנית. הוראת המקצוע לפי גישה בין תחומית- מדע וטכנולוגיה- תחשוף את התלמידים לתכנים מדעיים ותציג הקשרים חברתיים.

מטרות

רכישת ידע והבנה של עובדות, מושגים, חוקים ועקרונות בתחומי המדע והטכנולוגיה והכרת תופעות בעולם הסובב אותנו תוך ניסיון להבינם על סמך העקרונות שיירכשו.

פיתוח חשיבה ביקורתית, יצירתית והבנת דרכי חקר, שאילת שאלות ופתרון בעיות.

הבנת ההשפעות ההדדיות בין מדע, טכנולוגיה וחברה.

פיתוח כשרים ומיומנויות הקשורות ללמידה עצמית, כגון: היכולת להשתמש בספריה ובתקשורת ממוחשבת (מאגרי מידע ממוחשבים, אינטרנט) ופיתוח מיומנויות לעיבוד המידע.

רכישת מיומנויות הקשורות לדרכי עבודת חקר.

הקניית מיומנויות לעבודת צוות: קבלת אחריות אישית וקבוצתית בביצוע מטלה.

פיתוח ההתעניינות, הסקרנות והרצון להרחבת הידע ולהעמקתו בתחומי מדע וטכנולוגיה.

תחומי לימוד לפי שכבות

שכבה ז'

חומרים, אנרגיה, התא, הגוף כמערכת על, מערכות ותהליכים ביצורים חיים (הובלה), טכנולוגיה.

שכבה ח'

חומרים, אנרגיה חשמלית, כוחות ואינטראקציה, טכנולוגיה, מערכות אקולוגיות, מערכות ותהליכים ביצורים חיים (רבייה).

שכבה ט'

כימיה: מבוא לכימיה + ביוכימיה

ביולוגיה: מערכת העיכול, תורשה

פיזיקה : אנרגיה

דרכי הערכה

60% מבחנים

20% הערכה חלופית

10% מבדקים/ בחנים

10% הערכת מורה

* יתכנו שינויים קלים בחלוקת האחוזים.

בברכה

צוות מדעים

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות