• בשעה 8:30 צלצול המבשר על תחילת השיעור.  כל התלמידים יימצאו בכיתה מאורגנים לשיעור עם חומרי הלמידה.
  • בעת כניסתה של המורה לכתה, בבוקר ולאחר הפסקות בלבד – כל אחד מהתלמידים יעמוד ליד הכיסא שלו עד לכניסתה של המורה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות