מטרת העל בחינוך הגופני

מטרת החינוך הגופני כחלק של התהליך החינוכי הכללי היא לפתח ולטפח את כישוריו הגופניים של התלמיד, כדי לשפר את בריאותו ולעצב את אישיותו והתנהגותו החברתית וכדי להכשירו לבצע את תפקידיו בחברה הישראלית, בלימודים, בצבא, בעבודה ובשעות הפנאי.

האני המאמין שלנו: מיצוי והגשמה עצמית של התלמידים, שיפור ערכים, שאיפה למצוינות כל אחד בהתאם ליכולתו האישית, כל אחד יכול! פעילות גופנית כאורח חיים, הרגלים ותזונה נכונה.

מטרות

פיתוח וטיפוח כישוריו הגופניים של התלמיד, לשם שיפור בריאות ועיצוב אישיותו ההרמונית והתנהגותו החברתית, על מנת להכשירו לבצע ביעילות את תפקידו בלימודים, בעבודה, בצבא ובשעת הפנאי.

יעדים

בתחום הגופני 

התלמיד יפתח את כושרו הגופני בהתאם לדרגת התפתחותו בתחומים הבאים:

א. סבולת לב ריאה, כוח וסבולת שריר, מהירות.

ב. תיאום עצבי שרירי: זריזות, שיווי משקל, דיוק בתנועה.

ג. גמישות.

התלמיד ירכוש ויפתח מיומנויות גופניות לשם פיתוח תנועות גוף יעילות בחיי היום יום ולשם הישגים ספורטיביים, וירכוש מיומנויות יסוד גופניות ריצה, קפיצה, זריקה, טיפוס וכדומה.

התלמיד יטפח ויפתח מודעות עצמית גבוהה לאורח חיים בריא.

בתחום הידע וההבנה

1. התלמיד ידע ויבין עובדות, מונחים ומושגים בסיסיים.

2. התלמיד ידע ויבין חוקים ושיטות במשחקים.

בתחום החברתי

התלמיד ירצה ויוכל לפעול במסגרת קבוצה לשם השגת מטרות משותפות כחבר, כמנהיג וכמונהג.

התלמיד יטפח הגינות ספורטיבית בעת פעילויות ספורט ותחרויות ספורט כמשתתף, כצופה וכן כאזרח בחיי היום יום.

התלמיד יטפח את ההרגל והעניין לעסוק בפעילות גופנית בשעות הפנאי.

בתחום הרגש והאופי

1. התלמיד יעשיר את חוויותיו על ידי:

הרגשת הסיפוק מתחושת ההישג.

תחושת היצירה וההבעה בתנועה.

חוויה אסתטית הנובעת מתנועה, מקצב ומצורה.

דימוי גוף ריאלי, הנובע מהכרת גופו.

2. התלמיד יפתח הרגלי יסוד, משמעת, דייקנות והיגיינה אישית.

3. התמיד יפתח תכונות כמו: מנהיגות, הגינות, תושייה, התמדה, אומץ וכדומה.

 

תחרויות ספורט

בית הספר משתתף בחלק מתחרויות משרד החינוך:

ריצות שדה, קט רגל, כדורסל, כדורשת ואתלטיקה קלה.

השתתפות בתחרויות הנ"ל מותנית בעמידה בקריטריונים של התנהגות, יכולת והישגים לימודיים.

בכל הנושאים הנלמדים אנו שמים דגש על ערך ההגינות השיתופיות, הריסון העצמי, קבלת החוקים וקבלת האחר.

בימי גשם או שרב בהם לא ניתן לעבוד באולם/מגרש התלמידים מקבלים הרצאה בנושא: "אורח חיים פעיל ובריא", "תזונה, אנטומיה" ומצגות, בהתאם לחומר הנלמד.

דגשים לתכנית הלימודים

חינוך להרגלי פנאי.

ידע והבנה: הכרת עובדות, מונחים ומושגים בסיסיים.

כושר גופני: הקניית ידע ויכולת לשפר את הכושר בשעות הפנאי מתוך הכרה לחשיבותו לאיכות ואורח חיים בריא ופעל.

טיפוח ההישג: כל ילד נמדד לפי יכולתו והתקדמותו האישית.

הקניית מיומנויות המשחק.

דגש על ערכים: כבוד, שיתוף פעולה וקבלת האחר.

טבלאות החינוך הגופני נבנו על ידי מורי בית הספר ומותאמות מדי שנתיים לרמת התלמידים ולתנאי העבודה.

 

קביעת ציון (על פי חוזר מנכ"ל):

ציון התלמיד מורכב משלושה חלקים:

ידע והבנה 10%
הכרת והבנת מושגים בסיסיים על פי הנושאים הנלמדים

הערכת מורה 60%
הערכת מורה נקבעת על פי הקריטריונים הבאים:
הופעה מסודרת, השתתפות פעילה, התקדמות במקצוע, יחס למקצוע.

יכולת נמדדת 30%
נקבעת על פי מבחנים מעשיים בנושאים הנלמדים.

הופעה לשיעור :

יש להופיע בתלבושת ספורט של בית הספר.

חולצת הספורט תהיה שלמה כולל שרוולים ולא גזורה.(צבע אפור/לבן, מכנס שחור)

יש להביא חולצה נוספת להחלפה.

במקרה של פציעה או מחלה המונעים השתתפות התלמיד בשיעור יש להמציא אישור רפואי. מקרה זה אינו פותר מהופעה בתלבושת לשיעור.

יש להגיע לשיעור עם נעלי ספורט.

אין לענוד בזמן השיעור עגילים, צמידים שעונים ושרשראות מכל סוג שהוא.

צוות המורים לחינוך גופני

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות