הצוות החינוכי יפעל מתוך דוגמה אישית ויקיים את הערכים להם החטיבה מחנכת.

בחטיבת יהלו"ם נחנך למצוינות אקדמית (לימודית) וערכית, אישית וחברתית, לאהבת המדינה ולתרומה לקהילה. כחלק מרצף חינוכי יישובי, נפעל ביצירתיות ובחדשנות, נעניק ללומדים כלים  ללמידה עצמאית  ונפתח מיומנויות אישיות רגשיות וחברתיות, שיאפשרו פיתוח  תחושת מסוגלות, עצמאות מחשבתית והצלחה אישית ומקצועית במגוון תחומים. 

נשאף  לחוויות למידה משמעותיות, מצמיחה באווירה מכבדת ומוגנת. נאפשר בחירה בתכנית הלימודיםנפעיל מרחבי למידה מגוונים ונעשה שימוש בשיטות הוראה עדכניות ובפדגוגיה מותאמת. נפעל בשיתוף פעולה ובשקיפות עם ההורים והקהילה הרחבה.

בוגר החטיבה יהיה תלמיד ערכי, אוהב הארץ ותורם לקהילה, היודע לשלב בין תחומי דעת שונים, לאתר מידע באופן גמיש ועצמאי, לקבל החלטות בשיקול דעת ולזהות את חוזקותיו ולהתמודד עם חולשותיו.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת