תיאור כללי של מקצוע האזרחות

לימודי האזרחות הם חלק בלתי נפרד מחיינו כחברה, כעם וכמדינה. במהלכם נכיר את מדינת ישראל, את אופייה הייחודי כמדינה יהודית ודמוקרטית. ומעל לכל, נחדד את חשיבותם של הידע, הסקרנות, והמעורבות שלנו כאזרחים במדינה דמוקרטית. תכנית הלימודים מדגישה מחד את המשותף לכלל החברה הישראלית ומעמיקה מאידך את ההכרה וההיכרות עם כלל הקבוצות המגוונות הקיימות בה.

מטרות

לימודי האזרחות שמו להם למטרה להגביר את המודעות וההבנה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית.

להטמיע את ערכי הדמוקרטיה ולהבין את השלכותיהם עלינו, כאזרחים במדינה דמוקרטית.

לפתח בקרב התלמידים סקרנות שיח פתוח, סובלנות כלפי דעות שונות וחשיבה ביקורתית – אודות הדילמות הסובבות אותנו בעולם בכלל ובישראל בפרט.

ומתוך כך לפתח תחושת שייכות והזדהות עם ערכי החברה בישראל, כפי שבאים לידי ביטוי בהכרזת העצמאות.

תחומי לימוד

שכבה ט'

עם אזרח ומדינה – זיקות ויחסי גומלין

מהי מדינה ומה הם תפקידיה? (יסודות ותנאים לקיומה שלש מדינה)

מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי (מגילת העצמאות, סמלים,חוקים)

הדמוקרטיה בהשוואה למשטרים לא דמוקרטיים (הבחנה בין סוגי המשטרים)

ערכים ועקרונות המשטר הדמוקרטי (ערך האם, ער החירות, ערך השוויון, ערך הסובלנות)

עקרונות וזכויות במשטר הדמוקרטי ורשויות השלטון בישראל

עקרונות הדמוקרטיה (התנאים הפורמליים והמהותיים לקיומה של דמוקרטיה)

זכויות וחובות האדם והאזרח (פתיחה לתכנית העמקה)

רשויות השלטון בישראל (מימוש עקרונות הדמוקרטיה במדינת ישראל- הלכה למעשה)

החברה הישראלית (שסעים וקונפליקטים)

תכנית העמקה בנושא זכויות האדם (אזרחות פעילה)

דרכי הערכה

מחצית א:

50% מבחן

30% הערכה חלופית

10% מטלת יישום- אקטואליה

10% הערכת מורה

 

מחצית ב:

50% מבחן

20% הערכה חלופית- אזרחות פעילה חלק א

20% הערכה חלופית- אזרחות פעילה חלק ב

10% הערכת מורה

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות