אורחות החיים באים לקבוע נהלים, סדרים ברורים ומוסכמים, שיבהירו את הזכויות והחובות של כל באי בית הספר ויאפשרו מוגנות, אווירה נעימה וחינוכית.

למסמך המלא – לחץ כאן

הגדרות כלליות כניסה למערכת