מגמת מוזיקה 

פיתוח הכישורים המוזיקליים והחברתיים של התלמידים, רכישת ידע ומיומנויות בתורת המסיקה ופיתוח השמיעה. בהובלת: גניה שפירו

מגמת אומן

פיתוח מגוון תחומי אומנות המפגישים את התלמידים עם עולמות חדשים ומגוונים. בהובלת: בלהה פישלר

רובוטיקה FLL (כיתה ז')

חשיפת בני נוער לתחומי המדע והטכנולוגיה, העלאת מספר בני נוער שיעסקו בתחומי המדע והטכנלוגיה בעתיד, עיסוק בתחומי המדע והטכנולוגיה בהנאה ובלמידה עצמאית ומשמעותית, הפנמת ערכים חברתיים כגון עבודת צוות ושיתוף פעולה בקבוצה, פתרון בעיות תוך חקר עצמאי ופיתוח מוצר חדשני, בנייה ותכנות של רובוט על פי כללי משחק. בהובלת: עפרה רטר

רובוטיקה FTC (כיתות ח'-ט')

הכרה והפנמת החשיבות של עבודת צוות, שיתוף בידע וברעיונות, חשיבות ערכי הכבוד הדדי והאדיבות, גם כלפי מתחריהם, ביצוע פעילויות בקהילה ופגישות עם קבוצות מכל רחבי הארץ, יציאה לתחרויות וייצוג החטיבה בצורה הטובה ביותר, חשיבות ההשקעה בזמן מעבר לשעות הלימודים. בהובלת: ארז גרינברג

לאתר הקבוצה: לחץ כאן

הגדרות כלליות כניסה למערכת