תפריט

נוהל מועדי ב' ומועדי השלמה
תלמידי בית הספר זכאים בכל מחצית לגשת לשתי בחינות סה"כ – תיקון ציון (מועד ב)' ו/או מועד השלמה. ניתן לגשת למבחן תיקון ציון בכפוף לאישור המורה המקצועי. ניתן לגשת למבחן השלמה לאחר הצגת אישור על ההיעדרות (שימו לב אישור היעדרות יש להעביר למחנך כשבוע מיום ההיעדרות ולא בסוף מחצית).
סה"כ רשאי תלמיד לגשת בשבוע מועדי ב' לשתי בחינות בלבד.
הציון הסופי של המבחן יהיה משוקלל כך : 15% מבחן מועד שבו קיבל ציון נמוך, 85% מבחן שבו קיבל ציון גבוה.

נא לשים לב – בכל מקצוע יהיה מבחן אחד בלבד שיכלול את כל החומר שנלמד במחצית וישמש גם לשיפור ציון וגם כמועד השלמה.

למבחן לתיקון ציון (מועד ב') ניתן לגשת מתחת לציון נכשל – דהיינו, 55 ומטה. מבחנים שמתקיימים לפי לוח המבחנים שבועיים לפני מועדי ב' לא ניתן יהיה לתקן את ציונם.

נוהל הגשה למועדי ב' והשלמה:
1. כשבוע לפני תחילת מועדי ב' יש להירשם באמצעות טופס מקוון במשוב.
2. רכזי המקצוע יאשרו את הרשימה. תלמיד שלא תאושר בקשתו יקבל הודעת סירוב במשוב.
3. תלמיד שמבחנו נפסל בשל פגיעה בטוהר בחינות לא יוכל לגשת למועד ב', וציון התנהגות במקצוע ירד לציון ב'.

במקצועות מתמטיקה ואנגלית לא יתקיימו מועדי ב' או מועדי השלמה. במקצועות אלו יתקיימו בכל מחצית 3 מבחנים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת