תפריט

דבר המנהלת 

הורים ותלמידים שלום רב,

השנה אנו חוגגים עשור לחטיבת הביניים יהלו"ם

פתחנו את השנה בהצגת חזון בית הספר בכתיבתו היו שותפים מורים, תלמידים והורים. בהתאם נבנתה תכנית עבודה הנגזרת מתוך החזון. בתחום החברתי ערכי, שמנו לנו למטרה לפתח את ערך הנתינה, פיתחנו תכנית (ראשונית) לפיה כל כיתה יוצאת לדרך עם תכנית מעורבות חברתית כיתתיתפתחנו ביוזמת הורי ההנהגה את מרחב הלמידה – בימי ד' אחר הצהריים, במטרה לתת מענה חברתי ולימודי לכלל התלמידים בבית הספר. במרכז סייעו הורים, סטודנטים ותלמידים מתיכון שוהם.

יצאנו לדרך עם תכנית פסיכולוגיה חיובית דרך מרכז מיטיב – בין-תחומי הרצליה. התכניות החינוכיות של המרכז ממוקדות בהכשרה והעצמה של צוותי חינוך כסוכני השינוי המרכזיים, האמונים על יצירת שינויים חיוביים בתהליכי ההוראה והלמידה בבתי הספר. בנוסף, המורים מצוידים בתכניות ייעודיות לתלמידים, הממוקדות בחיזוק הדימוי העצמי, מיומנויות חברתיות ורגשיות, תחושת אחריות ונחישות בהשגת מטרות, מוטיבציה ומסוגלות בלמידה ושיפור הישגים לימודיים. במהלך שנת הלימודים פתחנו בכל יום ראשון בשעה הראשונה בשיעור מתוך התכנית.

צוות המורים שלנו השתלב בתכנית "השקפה", שמטרתה לנהל שיח מקצועי המתבסס על דוגמאות קונקרטיות ואותנטיות של הוראה ולמידה (לדוגמה: צפיית עמיתים, ניתוח סרטון הוראה, ניתוח עבודה כתובה של תלמיד או תשובות למבחן). תכנית זו מאפשרת למורים לחדד את הקשר בין פעולות ההוראה שהם מבצעים לבין איכות למידת התלמידים. התכנית פעלה בשלושה צוותים – מתמטיקה, מדעים וצוות מורים בסטאז', והשנה תורחב התכנית לכלל הצוותים בבית הספר.

סביבה לימודית:

יצאנו לדרך עם סביבות למידה חדשניות- במסגרת m21. התכנית נועדה לאפשר חשיבה מחודשת על מרחב הלמידה בכיתת האם ובסביבתה בתוך המבנה, כחלק מהתפישה הפדגוגית, בהתאם לאסטרטגיות הוראה חדשניות, המזמנות ומעצימות תהליכי למידה ייחודיים. מרחב אחד יצרנו במעבדת מדעים והשנייה במבנה ז (תשרת את כלל תלמידי ביה"ס) ותאפשר למידה בסגנונות שונים. המבואות תהפוכנה למבואות פעילותגגות ביה"ס – הגג במבנה ח' הינו גג אקולוגי וישמש ללמידה בתחום החקלאות האורגנית, הגג בשכבה ט' ישמש למקום מפגש בשיעורי חינוך ושיח לקבוצות תלמידים ומורים.  

עקרון הבחירה:

שכבות ז'-ח' – יום א' – תוכנית המא"ה – (מבט אל העתיד/ מדעים וטכנולוגיה, אומנויות וספורט/ הומניסטיקה.).

תלמידי השכבה יוכלו לבחור אשכול ובתוך האשכול קמפוס אחד. הלמידה תהיה בקבוצות על פי נקודות החוזק של התלמידים.  

שכבה ט' תוכנית יזמותא – תוכנית ערכית חברתית.

אסיים בדבריו של זלמן ארן: "החינוך הוא בבחינת סימפוניה בלתי גמורה, ולא מפני שתמה ולא נשלמה, אלא מפני שמסכת חינוך אינה נשלמת ואינה תמה".

אביבית קליין – מנהלת בית הספר

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת