תיאור כללי של המקצוע

ספר התנ"ך הוא ספר הספרים המהווה את הבסיס למורשתו ולאמונתו של העם היהודי ומכאן חשיבותו כספר מכונן.

"התנ"ך הוא הספר המוכר ומאריך הימים ביותר בעולם. התנ"ך עודנו יצירתו הגדולה והנעלה ביותר של העם היהודי מבחינה לאומית, היסטורית, דתית ותרבותית, וכן מבחינת המוסר הכלל עולמי. בתנ"ך ימצא כל יהודי, דתי ככופר, בעיקר את מקורותיו, שורשיו ההיסטוריים והמוסריים". (דוד בן גוריון)

מטרות הוראת המקרא:

ידיעת המסופר במקרא והכרת התפישות הקיימות בו על ראשית העולם והאנושות ועל קורות עם ישראל למן תקופת האבות ועד שיבת ציון.

יצירת מודעות לאופיו של המקרא כמייצג מגוון של אמונות ודעות במורשת ישראל.

הכרת החברה המקראית, תרבותה וזיקתה לתרבויות המזרח הקדום.

פיתוח מיומנויות הנדרשות לעיון עצמאי במקרא ולהבנת הכתוב על משמעויותיו.

הכרת חשיבותו של המקרא בהתפתחות התרבות היהודית הישראלית והכללית.

הבנת מקומה של ארץ ישראל בספרות המקרא, הכרת אתריה, נופיה ועולם החי והצומח שבה והבנת הזיקה שבין העם לארצו.

תכני הלימוד:

שכבה ז'

שמואל א' ושמואל ב'.

שכבה ח'

מלכים א', מלכים ב' ומגילת רות.

שכבה ט'

פרקים נבחרים ממלכים ב', עזרא וספרות הנבואה: יונה, עמוס, ישעיה וירמיה.

דרכי הוראה/ למידה:

דגש על מגוון דרכי הוראה ולמידה: כתיבת בלוג, הוראת עמיתים, למידה בקבוצות- ג'יקסו, למידה בחברותא ושיח סביב מדרשים. שימוש במדיה ומצגות.

פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה: השוואה, הערכה ושיפוט, הסקת מסקנות.

יישום בתכני הלמידה בהלימה לשכבות השונות.

מדדי הערכה:

40% מבחן 

35% הערכה חלופית 

15% בחנים

10% הערכת מורה 

 

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות