חטיבת יהלו"ם בשוהם פותחת את שנת הלימודים השמינית.
חטיבת הביניים  מתייחסת לבני נוער בטווח גיל ההתבגרות בין גילאי 13-15. בגילאים אלה עוברים בני הנוער תהליכי שינוי בתחום הפיסי, הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי. בגיל ההתבגרות מתעצבת אישיותם וזהותם של בני הנוער. שינויים משמעותיים אלה אינם מקבלים במה או ליווי מודע  בחיי בית הספר היום. חיי התלמיד בחטיבה מאופיינים בעומסים גדולים מאוד של תהליכי למידה ,שינון והערכה.

צוות ביה'ס בחר להתמקד בארבע  אבני היסוד הנגזרות מספרות זו:

א. פיתוח כישורים לשיתופי פעולה: התלמיד יפגין יכולת עבודה יעילה ,שיתופית ומכבדת עם צוותים שונים ,תוך גמישות ונכונות להיות לעזר ולעשות פשרות הנחוצות, כדי להשיג מטרות משותפות.

ב. פיתוח כישורי הערכה ומשוב: התלמיד ינתח ויעריך מנקודות מבט עיקריות וחלופיות . יסיק מסקנות המבוססות על ניתוח מיטבי. יזהה וישאל שאלות משמעותיות המבהירות נקודות מבט שונות המוליכות לפתרונות טובים.

ג. מיומנויות הקשורות בפיתוח יוזמה: התלמיד יפתח ויקדם רעיונות חדשים ,יפגין מקוריות, ילמד לזהות גישות חדשות לתהליך או למשימה .יביט אל הבעיה מתוך נק 'מבט חדשה ויצור דרכי התמודדות חדשות.

ד. פיתוח מיומנויות מנהיגותיות: התלמיד יגלה אחריות אישית ,יכוון התנהגות של אחרים מתוך מקום של דיאלוג ,יקבל אחריות על תוצאות וישמור על קשרים חיוביים עם אחרים.

 

הציר הארגוני:  בשכבות ז' – ח'

 • מהווה את התשתית עליה נבנים התכנים הפדגוגים והחברתיים, המטרה היא ליצור מרחבי זמן ומרחבים פיסיים:
  מספר מקצועות מצומצם, מס מבחנים מצומצם, קשר מורה תלמיד (מורים מלמדים מס כיתות מצומצם בכל סמסטר – 4 שעות מסטריאליות), ספרות מול היסטוריה, תרבות ישראל מול מקרא, דיבייט / מחשבים.
 • אשכול צוותי מקצוע מכווני מיומנויות
 •  הרחבת יחידות לימוד ל 90 דק' (בחלק מהמקרים)
 • בשכבות ז', ח', ט' יצירת רצועת זמן ייחודית – 10 דקות בכל בוקר " יום טוב"

ציר פדגוגי וחברתי:

 • תלמידים מתנסים בלמידה משותפת
 • פיתוח כישורים חברתיים של עבודת צוות, שיתוף פעולה, שותפות ואחריות.
 • צמצום ההוראה הפרונטאלית – יחידות הוראה פעילות

פיתוח כישורי הערכה ומשוב:

 • הערכה חלופית – התלמיד יבחר את דרך הערכה מתוך כי ההערכה העומדים לרשותו.
 • הערכה כחלק מתהליך הלמידה: מיצג תערוכה, מצגת, פוסטר, בלוג.

פיתוח כישורי מנהיגות:

 •  שילוב קבוצות מנהיגות בביה"ס.
 • מגוון קבוצות העשרה , מתן מענה לתחומי עניין.
 • שיעורי סדנה וכישורי חיים, תוך ברור ערכים והגברת מודעות עצמית.

"התלמיד הוא אדם שלם,  הוא לא מתחיל ולא נגמר אצלנו. אנו מבקשים לתפוס מקום משמעותי בעולמו." (חילי טרופר)

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות