חלוקה להקבצות במקצועות המתמטיקה והאנגלית

חלוקה להקבצות ע"פ רמות במקצועות המתמטיקה והאנגלית
במקצועות המתמטיקה והאנגלית לומדים התלמידים בהקבצות בהתאם לרמות למידה שונות.

מתמטיקה-
שכבת ז'
בסמסטר ראשון של כיתה ז' ילמדו התלמידים בכיתת האם – ככיתה הטרוגנית. בסוף הסמסטר ראשון וע"ס ציון גולמי (ציון לתעודה ללא מש"שים) תבוצע חלוקת הכיתות ל 2 רמות לימוד, רמה א' ורמה ב'. הציון המדויק על פיו תבוצע החלוקה לשתי רמות יקבע לקראת סוף סמסטר א' בהתאם לרמת השכבה (אנו צופים, אך לא מתחייבים, שגבול הציון לחלוקה ינוע בין 80-85.)  הכיתות בשכבה ז' מחולקות ל- 3 גושים כך שבכל גוש 3 כיתות.

הרציונאל המנחה אותנו בחלוקה למקבצים כבר בכיתה ז' הוא – מתן מענה נכון יותר לתלמידים כמה שיותר מוקדם, מיקוד הלמידה במהלך כל השנה כדי לאפשר לתלמידים מעבר נכון בין הרמות לקראת כיתה ח'.

בשכבות ח' ו- ט', לומדים בהקבצות ע"פ 3 רמות לימוד : א, ב, ג. החלוקה לרמות הלימוד מתבצעת בסוף כיתה ז' ו- ח' בהתאמה.

שכבת ח'
לרמה א' ישובצו-

 • בוגרי ז' ברמה א' שציונם הגולמי* בסמסטר ב' 80 ומעלה,
 • בוגרי ז' ברמה ב' שציונם הגולמי בסמסטר ב' 90 ומעלה

לרמה ב' ישובצו-

 • בוגרי ז' ברמה א' שציונם הגולמי בסמסטר ב ' בין 65-79
 • בוגרי ז' ברמה ב' שציונם הגולמי בסמסטר ב ' בין 60-89

לרמה ג' ישובצו –

 • בוגרי ז' ברמה א' שציונם הגולמי בסמסטר ב ' נמוך מ 65
 • בוגרי ז' ברמה ב' שציונם הגולמי בסמסטר ב ' נמוך מ 60

שכבה ט'
בשכבה ט' אין חלוקה מחדש לרמות אך יתכנו שינויים ומעברים בין ההקבצות בהתאם להישגי התלמידים, ראו פירוט בסעיף הבא –
שימו לב : החל משנה"ל תשע"ח לא יתקיימו מבחני מועד ב' וכן לא יתקיימו מבחני מעבר בין המקבצים בשום שלב של השנה.
מעבר בין המקבצים יתבצע ע"פ ציונו הגולמי של תלמיד בסוף סמסטר ובכפוף להמלצת המורה המלמדת כך שיילקח בחשבון ציון התלמידות של התלמיד . בכל סמסטר יבחן תפקודו של התלמיד ויכולתו לעמוד בעומס המטלות – שיעורי בית, מטלות
בכיתה, מבחנים, מבדקים ועבודות להגשה.

 • תלמיד בהקבצה ג' יוכל לעבור להקבצה ב' בתנאי שציונו הגולמי בסוף הסמסטר יהיה 95 ומעלה
 • תלמיד בהקבצה ב' יוכל לעבור להקבצה א' בתנאי שציונו הגולמי בסוף סמסטר יהיה 95 ומעלה
 • תלמיד בהקבצה ב' יעבור להקבצה ג' אם ציונו הגולמי נמוך מ 56 (כלומר 55 ומטה)
 • (תלמיד בהקבצה א' יעבור להקבצה ב' אם ציונו הגולמי נמוך מ 65 (כלומר 64 ומטה)

תלמיד שעובר לרמת לימוד גבוהה יותר לוקח בחשבון שעליו להשלים פערים אם קיימים בין רמות הלימוד, אנו בחטיבת יהלו"ם נשתדל במידת האפשר, באמצעות המשאבים הקיימים, בבית הספר לסייע לו .

* הציון הגולמי במתמטיקה כולל בתוכו ציוני 3 מבחנים (65%) + ציוני מבדקים, מטלות והערכה חלופית שיתקיימו במהלך המחצית (25%) + ציון הערכת מורה (10%).
אנגלית –
ממה מורכב ציון גולמי :
בשכבה ז' בכל סמסטר יערכו 3 מבחנים כך שהאחרון שבהם הוא מבחן מפמ"ר – מבחן מסכם. בחישוב הציון הגולמי יילקח בחשבון מבחן המיצ"ב וציון אחד משני המבחנים האחרים -הגבוה מבניהם.

בשכבה ח' בכל סמסטר יערכו 3 מבחנים כך שהאחרון שבהם הוא מבחן מיצ"ב- מבחן מסכם. בחישוב הציון הגולמי יילקח בחשבון מבחן המיצ"ב וציון אחד משני המבחנים האחרים – הגבוה מבניהם.
חלוקה להקבצות ע"פ רמות באנגלית:

שכבה ז':
בדומה לקריטריונים שנקבעו במתמטיקה
שכבה ח'

לרמה א' ישובצו:

 • בוגרי ז' ברמה א' שציונם הגולמי * בסמסטר ב' 85 ומעלה
 • בוגרי ז' ברמה ב' שציונם הגולמי בסמסטר ב' 90 ומעלה

לרמה ב' ישובצו:

 • בוגרי ז' ברמה א' שציונם הגולמי בסמסטר ב ' בין 65-79
 • בוגרי ז' ברמה ב' שציונם הגולמי בסמסטר ב ' בין 60-89

לרמה ג' ישובצו:

 • בוגרי ז' ברמה א' שציונם הגולמי בסמסטר ב ' נמוך מ 65
 • בוגרי ז' ברמה ב' שציונם הגולמי בסמסטר ב ' נמוך מ 60

שכבה ט'
בדומה לקריטריונים שנקבעו במתמטיקה

 • תלמיד בהקבצה ג' יוכל לעבור להקבצה ב' בתנאי שציונו הגולמי בסוף הסמסטר יהיה 85 ומעלה
 • תלמיד בהקבצה ב' יוכל לעבור להקבצה א' בתנאי שציונו הגולמי בסוף סמסטר יהיה 85 ומעלה
 • תלמיד בהקבצה ב' יעבור להקבצה ג' אם ציונו הגולמי נמוך מ 56 (כלומר 55 ומטה)
 • תלמיד בהקבצה א' יעבור להקבצה ב' אם ציונו הגולמי נמוך מ 65 (כלומר 64 ומטה)

* הציון הגולמי באנגלית כולל בתוכו ציוני 3 מבחנים (70%) + ציוני מבדקים, מטלות והערכה חלופית שיתקיימו במהלך המחצית (20%) + ציון הערכת מורה (10%).

שינוי גודל גופנים
ניגודיות