היסטוריה

תיאור כללי של המקצוע

לימודי ההיסטוריה בחט"ב משלבים את תולדות ההיסטוריה הכללית ותולדות עם ישראל בין המאות החמישית עד המאה העשרים. באמצעות לימוד ההיסטוריה אנו פותחים חלון רחב לאירועים החשובים של תקופה זו ולומדי על התהליכים שעצבו את עולמנו מנקודות מבט שונות: פוליטיות, חברתיות ותרבותיות, תוך הסתכלות על נקודת המבט של בני התקופה ונקודת המבט של ההיסטוריונים השונים תוך כדי הסקת מסקנות להווה ולעתיד.

מטרות

בתחום הידע: התלמידים ידעו יבינו את רצף האירועים ההיסטוריים בין המאות החמישית עד המאה העשרים המשפיעים על עולמנו עד עצם היום הזה תוך ראייתן של תופעות בהווה בזיקה אל העבר.

בתחום הערכי: התלמידים יפנימו ערכים הומניסטים ויתוודעו לרבגוניותה של האנושות, יחוו חוויות של גילוי עולם ויפתחו מחשבה ביקורתית גיבוש הזהות היהודית של התלמידים וחיזוק הזיקה לעם לחברה ולמדינה. טיפוח הסקרנות והערכת המקצוע.

בתחום המיומנויות: פיתוח מיומנויות למידה. כגון: שימוש במקורות מידע, קריאה והסקת מסקנות מטקסט חזותי וכתוב, הבחנה בין עיקר וטפל, הבחנה בין ראיות ומסקנות ובין עובדות לדעות ועוד. מיומנויות המאה ה-21. כגון: עבודת צוות, שימוש בטכנולוגיה. פיתוח כישורי חשיבה מסדר גבוה וכישורים מטה קוגניטיביים של הלומד כחלק אינטגרלי מלימוד תכני התכנית.

נושאי הלימוד

שכבה ז'

ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת

נפילת האימפריה הרומית והגיבוש מחדש של אירופה –תרבות נוצרית ומשטר פיאודלי. אסלאם עלייתה של דת חדשה, מסעי הצלב, יהודי ספרד בין נוצרים ומוסלמים, העת החדשה המוקדמת: רנסנס, המצאת הדפוס, גילויים גאוגרפים, רפורמציה.

שכבה ח'

העת החדשה – יצירת חברה חדשה והתפתחות המדינה המודרנית ומקומם של היהודים בתהליכים אלה.

נאורות ומהפכות, המהפכה הצרפתית, המהפכה התעשייתית, ראשיתה של המדינה המודרנית: ליברליזם ולאומיות, היהודים בין השתלבות לדחייה (דרכי השתלבות, אנטישמיות מודרנית), היהודים לאן?

שכבה ט'

העת החדשה- העולם והיהודים בחילופי המאות מהרבע האחרון של המאה ה -19 ועד 1939

העולם בחילופי המאות- המירוץ האימפריאליסטי, מלחמת העולם הראשונה והשלכותיה, הגורמים, המאפיינים, הסדרי השלום והשלכותיהם, בין שלום למלחמה: מדינות דמוקרטיות אל מול משברים חברתיים, כלכליים ותרבותיים.

משטר טוטליטרי בעקבות המהפכה – ברה"מ.

מבית לאומי למדינה בדרך. – א"י בין שתי מלחמות עולם: המשולש הארץ ישראלי בריטים, יהודים ערבים. בניית התשתית למדינה יהודית בתקופת המנדט, הסכסוך היהודי ערבי מאפיינים והתפתחות.

דרכי הערכה

שכבה ז'

10% מטלה ילקוט דיגיטלי הסיפור ההיסטורי 

40% מטלת יישום אסלאם והשוואה בין הדתות המונותיאיסטיות 

30% הערכה חלופית – פיאודליזם 

10% מטלה ילקוט דיגיטלי מסעות הצלב/ רנסנס 

10% הערכת מורה 

שכבה ח'

10% מבדק מטלה בילקוט דיגיטלי הנאורות 

30% הערכה חלופית מעצבת בנושא הנאומים ששינו את עולמנו 

40% מבחן 

10% פעילות בילקוט הדיגיטלי 

10% הערכת מורה 

 שכבה ט'

10% פעילות מבדק בילקוט הדיגיטלי 

50% מבחן 50%

30% הערכה חלופית מעצבת בנושא הנאומים ששינו את עולמנו 

10% הערכת מורה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות