מתמטיקה

תיאור כללי של המקצוע

התכנית בכיתות ז '- ט' היא תכנית לימודים חדשה שהחלה בשנת תש"ע. התכנית בנויה בצורה ספיראלית. ספירליות בלמידה פירושה שבכל שלב אין זונחים את מה שנלמד בשלב הקודם אלא מתבססים עליו, מוסיפים לו, מרחיבים אותו ומעמיקים בו.

מטרות

לימודי המתמטיקה בחטיבת הביניים מספקים כלים בסיסיים לעבודה ולימוד כהכנה לקראת התיכון. כלי עבודה אלה מהווים תשתית להתמודדות עם תכנים שילמדו בתיכון לקראת בחינות הבגרות. למידה רציפה ומעמיקה תגדיל את הסיכויים של תלמיד להגיע לרמת הלימוד המתאימה לו בהצלחה. בחטיבה שמנו לעצמינו למטרה, לקדם כל תלמיד בהתאם ליכולותיו ועל פי הישגיו למקום הכי גבוה האפשרי מבחינתו.

נושאי הלימוד

שכבה ז'

תחום מספריחוקים של פעולות החשבון, סדר פעולות החשבון, חזקות ושורשים ריבועיים, מספרים מכוונים ואפס, מספרים הופכיים, חילוק ב- 0, הסתברות.

תחום אלגברי משתנים, ביטויים אלגבריים, הכללה של תופעות, פתרון משוואות פשוטות, שאלות מילוליות, מושג הפונקציה.

תחום גיאומטרי מלבן, תיבה, ניצבות והקבלה, שטחים, נפחים, זוויות, משולש ומנסרה משולשת.

אוריינות מתמטית

שכבה ח'

תחום מספרי יחס בין מספרים, חלוקה ביחס נתון, פרופורציה, יחס ישר, קנה מידה, יחס הפוך, אחוזים, סטטיסטיקה והסתברות, שורש ריבועי ומספר אי רציונאלי.

תחום אלגברי פונקציה קווית, פתרון משוואות קוויות, אי שוויונות קוויים, פתרון שאלות מילוליות במשתנה אחד ובשני משתנים, טכניקה אלגברית, מערכת של שתי משוואות ליניאריות עם שני משתנים, העמקה בנושאים שנלמדו.

תחום גיאומטרי 3 משפטי חפיפת משולשים, זווית חיצונית במשולש, תיכון במשולש, משולש שווה שוקיים, דמיון משולשים ומצולעים, משפט פיתגורס, שימושי משפט פיתגורס במרחב, גליל, מנסרה ופירמידה.

אוריינות מתמטית

שכבה ט'

תחום אלגברי חוקי החזקות ושורשים, הסתברות, נוסחאות הכפל המקוצר פרוקים, צמצום שברים אלגבריים פתרון משוואות עם שברים אלגבריים (טכניקה אלגברית), פונקציה ריבועית, פתרון משוואה ריבועית, ייצוג תופעות בעזרת פונקציה ריבועית, קריאת מידע מגרפים ודיאגראמות.

תחום גיאומטרי דלתון ומשולש שווה שוקיים, בניות בסיסיות, ישרים מקבילים וטרפז, זוויות מתאימות ומתחלפות. משפחת המקביליות: המקבילית ותכונותיה, מלבן, מעוין, ריבוע. צלעות וזוויות במשולש, קטע אמצעים במשולש ובטרפז. הגדרות ותכונות המעגל וגיאומטריה של המרחב.

אוריינות מתמטית

דרכי הערכה

דרכי הערכת תלמיד – עבודת כיתה, הכנת שיעורי בית, השתתפות פעילה בשיעורים, מבדקים, בדיקת מחברת, מבחנים (כולל מבחן מפמ"ר, שייערך סמוך לסוף השנה בכיתות ז ו-ט ומבחן מיצ"ב בסוף כיתה ח), הערכה חלופית (הערכה שאינה מבחן או בוחן, משימה שתשתנה מידי פעם בכיתות השונות לשם הגיוון).

סמסטר א'

70% מבחנים

5% הערכה חלופית

15% מבדקים

10% הערכת מורה

סמסטר ב'

70% מבחנים

20% מבדקים

10% הערכת מורה

 

במקרה של היעדרות, לא ניתן להשלים את המבחן הראשון או המבחן השני בסמסטר. תלמיד שנעדר מהמבחן השלישי, תתבצע השלמה בשבוע שלאחר המבחן.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות