גאוגרפיה

תיאור כללי של המקצוע

"גאוגרפיה אדם וסביבה" הינו מקצוע העוסק במכלול התופעות והתהליכים, המתקיימים בסביבה הטבעית ובסביבה האנושית בעולם ובחינת קשרי הגומלין ביניהם, ברמות שונות של המרחב, מהמרחב המקומי (הלוקלי) אל המרחב העולמי (הגלובלי).

התכנית כוללת נושאים הנמצאים בחזית המחקר הגיאוגרפי בארץ ובעולם כמו התחממות כדור הארץ, פיתוח בר-קיימא, שונות ואי-שוויון מרחבי ועוד. הידע והמיומנויות הגיאוגרפיים הינם בעלי ערך רב ללומד במאה ה-21.

מטרות

מטרות בתחום הידע

הבניית תשתית ידע הלומד להבנת הקיים והמתרחש בסביבה הפיזית והאנושית במרחב המקומי, והגלובלי, בדגש על מידע רלוונטי ואקטואליטיפוח סקרנות ועניין של הלומד להבנת הגורמים למתרחש במרחבים השונים: הסביבה הקרובה והרחוקה והסביבה הפיזית והאנושית.

מטרות בתחום הערכי

חיזוק הזיקה והרגשת השייכות למדינת ישראל, לארץ ישראל – נופיה אתריה ומורשתה ולירושלים בירת ישראל. חינוך לסובלנות ומתן כבוד לחברות ולתרבויות אתניות בארץ ובעולם וחינוך לאזרחות פעילה. פיתוח ערכים אוניברסאליים כגון הומניזם, סוֹבלנּות, צדק סביבתי ומעוֹרבּות חברתית. טיפוח ערכי כבוד לטבע ולנוף, והגברת המודעות לערך הקיימות.

מטרות בתחום המיומנויות 

פיתוח כישורי חשיבה מסדר גבוה וכישורים מטה קוגניטיביים של הלומד כחלק אינטגרלי מלימוד תכני התכנית. הפקת מידע גיאוגרפי רלוונטי ממקורות מידע חזותיים (מפות, תצלומי אוויר, דיאגרמות ועוד) ניתוחו, עיבודו והפיכתו לידע.

נושאי הלימוד

שכבה ז'

בכיתה ז' נחשפים התלמידים לקשרי הגומלין אדם – סביבה ברמה גלובליות-עולמית. התכנית עוסקת בסביבה האנושית העולמית ובהשפעת התמורות בתחומי החיים השונים על המרחב: בהשפעת תהליכי הגלובליזציה על המרחב, בתפרוסתה ובמאפייניה של אוכלוסיית העולם, בסוגיות של חוסר שוויון מרחבי ואי צדק סביבתי ובתהליכי השינוי החלים ביישובים הכפריים והעירוניים.

שכבה ח'

בכיתה ח נחשפים התלמידים לשני נושאים: הנושא הראשון הוא "ישראל אדם, חברה סביבה" העוסק בניתוח והבנת סוגיות גאוגרפיות רלוונטיות ואקטואליות הדורשות ראייה מערכתית בהיבט ארצי ובהתייחסות למיקומה של ישראל במזרח התיכון. הנושא השני הוא "מדעי כדור הארץ", העוסק בעיקר בהיבטים פיזיים עולמיים תוך דגש על יחסי גומלין אדם-סביבה ואף יציאה לחלל אל מחוץ לכדור הארץ.

דרכי הערכה

שכבה ז'

5% מטלה בנושא אדם בחלל
15% פעילות בילקוט הדיגיטאלי
15% הגשת תלקיט – מיומנויות קריאת גרפים, טבלאות
15% בוחן – תנועות כדור הארץ
40% מבחן מסכם
10% הערכת מורה

שכבה ח'

15% אחוז בוחן ישראל וגבולותיה כחלק מהגלובליזציה 
15% אחוז פעילויות בילקוט הדיגיטלי
20% הגשת עבודהיישובים ומטרופולינים בישראל
40% אחוז מבחן מסכם
10% אחוז הערכת מורה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות